UNILAW – COVID-19 Per col·laborar a la restricció de la mobilitat i a frenar l'expansió de la pandèmia, des de el dia 21 de desembre i fins al pròxim 11 de gener, al despatx només farem atenció telefònica als nostres clients i visites amb cita prèvia. El nostre telèfon de contacte és el 668819640 Per si algú de vosaltres vol col·laborar i no sap com fer-ho, us enviem el link per efectuar donatius a la Marató de TV3 que aquest any es destinaran a la investigació de l'COVID-19. https://www.ccma.cat/tv3/marato/donatiu/ Us agraïm per endavant la vostra fidelitat i la vostra comprensió
UNILAW – COVID-19 Para colaborar a la restricción de la movilidad y a frenar la expansión de la pandemia, desde el día 21 de diciembre y hasta el próximo 11 de enero, en el despacho sólo haremos atención telefónica a nuestros clientes y visitas con cita previa. Nuestro teléfono de contacto es el 668819640 Por si alguno de vosotros quiere colaborar y no sabe cómo hacerlo, os enviamos el link para efectuar donativos a la Marató de TV3 que este año se destinarán a la investigación del COVID-19. https://www.ccma.cat/tv3/marato/donatiu/ Os agradecemos de antemano vuestra fidelidad y vuestra comprensión
UNILAW – COVID-19 To help restrict mobility and stop the spread of the pandemic, starting December 21 and until January 11, the office will only provide telephone assistance to our clients and visits by appointment. Our contact telephone number is 668819640 In case any of you want to collaborate and do not know how to do it, we send you the link to make donations to the TV3 Marató that this year will be used to investigate COVID-19. https://www.ccma.cat/tv3/marato/donatiu/ We thank you in advance for your loyalty and understanding. VOLVER AL INICIO